1. 1. 2009

Historie a současnost

  

Stračov                                                                                    Klenice

 

Stračov - pohled od jihozápadu

 

Obec Stračov leží na severozápadním okraji okresu Hradec Králové a je součástí mikroregionu Nechanicko. První zmínka o Stračově pochází z r. 1358. Zeměpisná poloha a důležitá obchodní cesta předurčily v té době Stračov k povýšení na obchodní středisko krajiny. Význam Stračova stoupl zvlášť za Vlády Vladislava Jagelonce, který vesnici r. 1495 obdařil titulem městečka a udělil mu privilegia týdenních trhů. Majitelé Stračova se v dějinách často střídali. V r. 1838 zakoupil Stračov za 135 000 zlatých majitel sadovského panství hrabě František Arnošt Harrach. V majetku rodu Harrachů zůstala potom obec až do parcelace v r. 1923.

Dominantou obce je kostel sv. Jakuba, který byl ve spolupráci obce s církví v letech 1997-1998 opraven a jehož osvětlená věž je ve dne i v noci viditelná z dalekého okolí.


      

                                                                                                   Kostel sv. Jakuba

V současné době je v obci pošta, mateřská škola, prodejna smíšeného zboží, zdravotní středisko, 2 autoservisy, opravna elektroniky, čalounictví, truhlárna a zahradnictví.

 

    

                 OÚ Stračov a Zdravotní středisko                                               MŠ Stračov                                        Pobočka České pošty a kultrní místnost

Zemědělskou půdu v katastru obce obdělává z větší části Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s., dále pak několik samostatně hospodařících rolníků.

V r. 1995 byla obec plynofikována, v r. 2000 byl vybudován vodovod, v roce 2003 byla velká část obce vybavena chodníky, v letech 2009-2013 bylo kompletně zrekonstruováno stračovské hřiště a byly vybudovány nové stavební parcely pro rodinnou výstavbu, v roce 2013 byla kompletně revitalizována zeleň v obci.

    

                                                                stračovské hřiště                                                                                 Náves po revitalizaci zeleně

 

    

                                                            stračovský "plac"                                                                                         stračovský zámek

Po celý rok probíhá ve Stračově nespočet akcí, které pořádají místní spolky ve spolupráci s Obecním úřadem. V roce 2011 získal Starčov CENU NADĚJE PRO ŽIVÝ VENKOV v rámci celostátního kola soutěže VESNICE ROKU 2011.

Tradicí se ve Stračově stal fotbalový turnaj žáků, pořádaný vždy před koncem školního roku a turnaj dospělých v malé kopané o pohár starosty, pořádaný pravidelně v polovině července.
Chloubou obce je místní sbor dobrovolných hasičů, který dosahuje na soutěžích výborných výsledků a kromě své vlastní činnosti je pořadatelem oblíbených akcí v přírodním areálu v obci.
Sociální a kulturní komise při OÚ Stračov je několikrát ročně organizátorem velice oblíbených zájezdů pro důchodce a výletů pro děti. Pro všechny věkové kategorie pořádá vždy na konci prázdnin již několik let dálkové pochody s hojnou účastí veřejnosti.

 

  

                 Oslavy 650 let obce v roce 2008                     Okrsková soutěž o pohár starosty               Dětský fotbalový turnaj

Odkazy, další informace:

https://www.mistopisy.cz/…ov/

Pohlednice:  http://www.fotohistorie.cz/Kralovehradecky/Hradec_Kralove/Stracov/Default.aspx

Zámek:    https://www.hrady.cz/zamek-stracov-hradec-kralove

Církev: https://dk.upce.cz/handle/10195/70912

 

 

 

Klenice je od r. 1964 místní část obce Stračov, do té doby samostatná obec. Poprvé se zmínka o obci Klenice objevuje v písemných pramenech z roku 1318. Stejně jako ve Stračově i v Klenici se vystřídalo postupně několik majitelů, v roce 1829 přešla Klenice jako součást panství Sadová do majetku hraběcího rodu Harrachů.
Na území Klenice je v provozu pila a velkoobchod textilním zbožím. V roce 1996 byla provedena plynofikace, v roce 2000 vybudován vodovod. Katastr Stračova včetně místní části Klenice má výměru 810 hektarů z toho 626 hektarů převážně vysoce úrodné zemědělské půdy.
Nejvyšší počet obyvatel 607 - měl Stračov při sčítání v roce 1869. V tomtéž roce žilo v Klenici 242 obyvatel. V současnosti se počet obyvatel Stračova včetně místní části Klenice pohybuje mírně nad 300.

 

     

obec Klenice