11. 4. 2007

Knihovna Stračov

Základní informace o knihovně obce Stračov

 

Původní knihovna v obci Stračov byla společná s knihovnou v místní škole. Po roce 1945 se začala budovat kulturní místnost, byl do ní zakoupen nový nábytek a tam byla zřízena obecní knihovna. V osmdesátých letech byla budova čp. 2 zbourána a postavena nová. Knihovna byla dočasně umístěna v budově dnešní mateřské školky. Až v roce 1991 se opět knihy stěhovaly do nově postavené budovy obecního úřadu. To již knihovna měla nové regály, které obdržela od knihovny z Hradce Králové.

K 30. 11. 2006 je v naší knihovně 924 knih. Z toho naučné literatury pro dospělé 125 knih, krásné literatury pro dospělé 565 knih, naučné literatury pro děti 18 knih, krásné literatury pro děti 261 knih.

Knihovna má 150 knih zapůjčených z nechanické knihovny, které se během roku mění, a to třikrát až čtyřikrát ročně. Pro obecní knihovnu je to výhodné, může čtenářům nabídnout vždy něco nového.

V současné době knihovna odebírá časopis Praktická žena. Další různé časopisy poskytuje knihovna Nechanice, např. časopis Domov, Bydlení, Náš miláček, Zdraví, Dívka a jiné.

Knihovna je otevřena každé úterý od 17:30 hod. do 19.00 hodin. Využít zde můžete i bezplatného přístupu k internetu a kopírovacích služeb. Cena za kopírování činí za jednostrannou kopii 1,- Kč, za oboustrannou kopii 1,50 Kč.

Těšíme se na vaši návštěvu.

 

Fotogalerie