19. 6. 2018

ČT v Hořicích

Návštěva T.G.Masaryka v Hořicích r. 1926
https://www.youtube.com/watch?v=bZOouoLZQM4&feature=share