1. 12. 2017

Závěrečná zpráva k dotaci : „Oprava chodníku a komunikace“

Projekt "Oprava chodníku a komunikace" byl realizován od 7. 9. 2017 do 15.11.2017 dle stavebního deníku.  Celkové náklady činily 1 597 948,75 Kč.

 Veškeré cíle projektu dle žádosti byly naplněny, tj.:

Klenice

  • oprava chodníku podél silnic I/35 a III/32347
  • oprava chodníku, tj. místo současné zpevněné živičné drtě, byla položena betonová dlažba. Současné obruby zůstaly zachovány.

Stračov

  • oprava komunikace na p.č. 112/1
  • oprava povrchu komunikace - frézování živičného krytu tl. 5 cm o ploše cca 1050 m2,
  • výměna obrub krajů - délka cca 354 m
  • pokládka nového živičného krytu tl. 5 cm o ploše cca 1050 cm2

Kvalitativním a kvantitativním výstupem jsou:

Realizovaný projektem přispívá Královéhradecký kraj /poskytovatel dotace/ významně k zvýšení bezpečnosti obyvatel obce Stračov a místní části Klenice, kdy oba projekty vychází z Pasportu místních komunikací obce Stračov, který byl zpracován pro obec Stračov panem Ing. Fléglem.

V místní části obce Klenice se jedná o část, která je rozdělena rychlostní komunikací

první třídy I/35. Opravený chodník v trase cca 100 m jednoznačně přispívá k bezpečnosti chodců, kteří chodník využívají od autobusové zastávky Klenice směr obec Stračov. Starý chodník v podobě živičného povrchu vůbec nevyhovoval z hlediska bezpečnosti. Chodník v délce cca 100m je využíván dětmi a občany obce Klenice a Stračov, kteří autobusem cestují z obce Klenice směr Jičín, směr Hradec Králové.

Oprava komunikace na p.č. 112/1 v obci Stračov, byla v rámci bezpečnosti a plynulosti provozu v obci Stračov zásadní. V obci Stračov daná komunikace je páteřní cestou napříč obcí, spojující cesty směr do obce Dub a do obce Klenice. Dle dotazníkového průzkumu občanů Stračova, v rámci Strategického rozvojového dokumentu obce Stračov na období 2016 -2026, byla daná oprava označena jako prioritní. Tím došlo, díky poskytovateli dotace /Královéhradecký kraj/, k naplnění daného bodu.  

 

Projekt byl realizován za finanční podpory

Královéhradeckého kraje, v částce 600.000,- Kč.

Klenice

 

 

Fotogalerie