17. 5. 2013

Historie a tradice regionu - 25.5.2013 ve Stračově

Rád bych Vás pozval na plánovanou kulturně společenskou akci do obce Stračov, která se bude konat 25. května 2013 pod názvem „Historie a tradice regionu“. Tato akce je podpořena z fondu Euroregion Glacensis pod názvem Partnerství pro venkov v rámci přeshraniční spolupráce České republiky a Polské republiky. Do projektu Partnerství pro venkov pod záštitou MAS Hradecký venkov o.p.s., se v roce 2012 – 2013 zapojily z polské strany lázeňské městečko Jedlina – Zdroj a z české strany obce Velichovky, Hořiněves a Stračov. V naší obci se uskuteční již avizovaná závěrečná kulturně-společenská akce.
Plánovaná akce se tedy uskuteční v sobotu dne 25. května 2013 za účasti spřáteleného městečka Jedlina Zdroj na prostranství před zámkem ve Stračově cca od 13:00 hodin, s plánovaným ukončením v 19:00 hodin. Program se bude skládat ze tří stěžejních akcí – ukázky zpracování lidové a řemeslné tvorby (ketlování, malování na hedvábí, smaltování, kovářství, výroba z keramiky, ochutnávka výrobků z medu atd.), historický seminář s výstavou artefaktů 18.C.K pěšího pluku - Hradec Králové a příprava a ochutnávka krajových specialit. Během dne bude vyhlášeny výsledky soutěže „O nejlepší podkrkonošskou bábovku“. Akce bude ukončena hudební vystoupení kapely Nešlapeto. Těšíme se na bohatou účast, občerstvení zajištěno po celou dobu akce.
Časový harmonogram jednotlivých akci je v příloze.
Ing. Luděk Homoláč – starosta Stračova

Přílohy

POZVÁNKA  [pdf, 2.2 MB]

Fotogalerie