21. 5. 2012

Mobilní svoz nebezpečných odpadů - 2.6.2012

Marius Pedersen provede v na obci mobilní svoz nebezpečných odpadů:

Dne: 2. června 2012

Stanoviště:            KLENICE cesta na Černůtky 12,40 – 12,55 hodin
                            STRAČOV u obecního úřadu 13,10 – 13,30 hodin
 

Vybírané nebezpečné odpady:
 oleje a nebo tuky
 barvy, lepidla, pryskyřice
 rozpouštědla
 kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
 detergenty, odmašťovací prostředky
 staré léky
 pesticidy


Další odpady, které od Vás odebereme:
 pneumatiky (osobní)
 akumulátory (i plné)
 monočlánky
 zářivky, výbojky
 ledničky, mrazničky
 televizory
 elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.


Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.

JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU! VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU !
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ !

 

 

Přílohy

leták  [doc, 39 KB]