3. 5. 2012

Sdělení magistrátu města Hradec Králové

Vážení občané královehradeckého kraje.

Na správní odbor královéhradeckého magistrátu přichází v těchto dnech citelně více klientů a kvůli blížícím se prázdninám zde většinou žádají o nové cestovní doklady. Pracovníci magistrátu se budou klientům nad rámec úředních hodin věnovat od 15. května až do konce června také v úterý a ve čtvrtek do pěti hodin odpoledne. Toto vstřícné opatření by mělo pomoci se zkrácením čekacích dob pro klienty. Občanům bychom rádi vyšli vstříc i tři sobotní dopoledne, 12., 19. a 26. května, kdy bude magistrát v omezeném režimu odbavovat klienty, jimž časové možnosti nedovolí přijít v týdnu. I v tyto dny budou ale klienti obslouženi jen do vyčerpání číselné řady (kapacita pro daný den).

K zásadnímu navýšení počtu klientů, kteří na magistrát nyní přicházejí se žádostmi o osobní doklad z jedenaosmdesáti okolních obcí, došlo kvůli nové legislativě platné od prvního ledna. V souvislosti s přesně stanovenými pravidly na odbavovací kabiny ze strany ministerstva do této chvíle magistrát vynaložil ze svého rozpočtu více než osm set tisíc korun. Další finanční prostředky magistrát vynaloží na mzdy pracovníků. Případné rozšíření počtu odbavovacích kabin záleží na rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky.

S novou legislativou, která nabyla platnosti v lednu tohoto roku, zajišťuje Magistrát města Hradec Králové občanské průkazy nejen pro obyvatele města Hradec Králové, ale i pro obyvatele okolních obcí, kde tuto činnost do konce roku 2011 zastávaly tamní matriční úřady.

Více informací naleznete na www.hradeckralove.org.

S přáním příjemného odpoledne
V úctě


Magdaléna Vlčková
tisková mluvčí MmHK
Kancelář primátora

+420 495 707 412
+420 731 131 123
magdalena.vlckova@mmhk.cz