17. 4. 2012

2. ročník soutěže o nejlepší pálenku - 31.3.2012 ve Stračově

V obci Stračov proběhl 31.3.2012 

2. ročník soutěže o nejlepší pálenku Stračova a Klenice

Pravidla soutěže: Každý účastník soutěže odevzdal 0,5 l pálenky s uvedením ... příjmení a adresa pěstitele, druh pálenky, ročník pálenky, procento alkoholu.

Asi ve 14 hodin se začali scházet všichni znalci pálenky a ve 14.30 představil starosta Luděk Homoláč hlavní degustátorku paní ing. Ivu Labaštovou, majitelku soukromé palírny a ovocného lihovaru i se svým řidičem z Češova u Kopidlna.

Pan starosta měl jako vždy perfektně připravenou bodovací soutěž, jejíž promyšlenost příjemně překvapila i paní Labaštovou. Sešlo se nám 12 vzorků které soutěžily o 1.cenu 2-ho koštu. Po krátkém projevu pana starosty se ujmula slova paní Labaštová, která seznámila přitomné s historií její provozovny a zcela novými poznatky o kvalitním pálení.

Po úvodu jsme konečně zahájili ochutnávku. Nejdříve jsme koštovali 3 kusy vzorků, které přivezla paní Labaštová. U těch jsme měli rozpoznat, z čeho byly vyrobeny. Pak již nasledovala vlastní soutěž.

Chtěl bych poděkovat místostarostce P. Luštické a Haně Mikešové, které se ujali s grácií sobě vlastní nejtěžšího úkolu ... to znamená tajně přelít donesené vzorky do připravených neoznačených lahví a poté řádně rozlévat degustátorům do koštovacích pohárů.

Pak už bylo pouze na rozhodčích, aby svými jazyky a chuťovými buňkami vybrali tu nejlepší pálenku. Po sečtení bodů byly vyhlášeny výsledky, upřímně poděkováno paní Labaštové a hodným naším děvčatům květinou.

Závěrem nás paní Labaštová pozvala na exkursi do její provozovny. Pozvání jsme samozřejmě s díky přijali. Odpoledne se vydařilo už se těšíme na další akci, kterou vyhlásil pan starosta.

Je to návštěva soukromého malého pivovaru se vstupným 200,-Kč 21 dubna 2012. Co proto udělat? Přihlásit se ve stračovské hasičské klubovně.

Z vlastní zkušenosti vřele exkursi doporučuji.

A zde jsou výsledky a pár fotek:

1. Šolc
2. Klepl
3. Janata
4. Šolc
5. Zámečník
6. Turek
7. Šolc
8. Souček
9. Šolc
10. Klepl
11. Turek
12. Souček
 

Fotogalerie