22. 11. 2010

Adventní koncert dívčího sboru KANTILÉNA

Dívčí sbor KANTILÉNA

   Hradec Králové

  

p o ř á d á

 

A d v e n t n í 

k o n c e r t

 

 

Sobota 27. listopadu 2010 od 16,00 hod.

 

StRačov -  Kostel Sv. Jakuba

 

 

P r o g r a m:

 

V  programu zazní skladby starých mistrů

a nejznámější české i evropské koledy

 

Sbor diriguje:  Martin Profous

 

 

Vstupné: 50,- Kč

 Srdečně zveme

 

Přílohy

plakát  [doc, 631 KB]