9. 11. 2010

Dotace rozvoje venkova 2011

Vážení podnikatelé, Na začátku roku 2011 bude zahájen příjem žádostí o dotaci Evropské unie z programu Rozvoje venkova. Dotace podporuje rozvoj stávajících, ale i nově vzniklých firem. Programovací období EU by mělo skončit v roce 2013, ale prostředky na tuto dobu budou pravděpodobně v roce 2011 vyčerpány. Máme za to, že příští rok bude na vypsané období rokem posledním, kdy bude možno žádat o dotaci.

Přílohy