26. 10. 2010

Prevence krádeží na hřbitovech a v jejich okolí v čase svátečním

Prevence krádeží na hřbitovech a v jejich okolí v čase svátečním

 

Blíží se čas Vzpomínky na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých či lidově DUŠIČKY. Bohužel je s tímto vzpomínkovým aktem spojeno i několik možných "nešvarů", kterými se zabývá Policie České republiky.
Jedná se především o krádeže věcí z hrobů, květin, uren, svícnů, nebo jiných předmětů z drahých kovů, krádeže věcí z vozidel, krádeže jízdních kol, krádeže odložených zavazadel při úpravě pietního místa. Policisté řešili i několik případů poškození náhrobků, či hrobek.
Tímto Vás tedy chceme informovat o možné trestné činnosti. Především bychom Vás chtěli požádat o informování občanů Vaší obce o těchto možných událostech, které mohou narušit klid ve chvílích vzpomínek na zesnulé. Dále žádáme o zvýšení pozornosti občanů při výskytu podezřelých, cizích osob v okolí hřbitovů.
Děkujeme za spolupráci a informování občanů.(forma sdělení je různorodá, rozhlas, nástěnky, místní tisk, elektronickou poštou, nebo například osobně při různých společenských akcích, návštěvách apod.) K této problematice se jako vhodné jeví umístění informací například na nástěnku či jiné vhodné místo u hřbitova, nebo místním rozhlasem.
V příloze je dále přiložen text níže uvedeného článku (resp. hypertextového odkazu) s doporučujícími radami. Tento článek je zveřejněn na www.policie.cz.
 
V případě vyrozumění Policie ČR při zjištění podezřelých událostí, nebo při oznámení- nahlášení již spáchané trestné činnosti využijte linku tísňového volání 158.

Přílohy

článek  [doc, 33 KB]