6. 6. 2010

LETNÍ MYSLIVECKÝ TÁBOR pro děti ve věku 7 až 15 let

 

Okresní myslivecký spolek v Hradci Králové
 
Pořádá v termínu 17.7.-31.7.2010 letní myslivecký tábor pro děti ve věku 7 – 15 let.
 
Tábor je stanový a nachází se u rybníka Šanovec, což je mezi Kradcem Králové a Třebechovicemi.
 
Zaměření na ochranu přírody, ekologii a myslivost.
 
Cena je 3800,. Kč. Faktura je možno vystavit i na firmu.
 
Přihlášku lze podat nejpozději do 10. června 2010.
Přihlášku lze stáhnout z web stránek OMS:
a zaslat ji e-mailem omshk@volny.cz
 
Informace z předcházejících let lze nalézt i na web stránkách tábora
www.sanovec.webgarden.cz nebo u pana B. Hnízdila ve Stračově.
 
Kontakt: Okrasní myslivecký spolek
                Všehrdova 194
    500 02 Hradec Králové
 

č.t. 602 277 780 nebo 603585 669 paní Kolářová