22. 7. 2008

Oslavy - 650 let od první písemné zmínky o Stračovu a 690 let od první písemné zmínky o Klenici

Oslavy - 650 let od první písemné zmínky o Stračovu a 690 let od první písemné zmínky o Klenici

Ve dnech od 18.7.2008 do 20.8.2008 se v obci Stračov uskutečnily dlouho připravované oslavy „650 let od první písemné zmínky o Stračovu a 690 let od Klenice“.
Oslavy byly zahájeny v pátek v 19:00, kdy na místním hřišti vystoupily rockové kapely „Manipulační jízda“ a „Vaťák“. Přes nepříznivé předpovědi, bylo počasí při zahájení téměř ideální. Se vstupem skupiny Vaťák na pódium, se však spustil déšť, který nabíral čím dál více na síle. Návštěvníci však byli na tuto variantu připraveni a pohotově vytáhli deštníky a vybudovali improvizované přístřešky. I přes problémy s technikou, která si s vlhkem moc nerozuměla, se hoši z Vaťáku postarali o udržení skvělé atmosféry a tak většina, z hojné účasti obecenstva, vydržela až do konce, kdy již déšť ustal.
Sobotní ráno nás přivítalo krásným sluníčkem, které, až na malou odpolední přeháňku, vydrželo do neděle. V 9:00 starosta obce Ing. Luděk Homoláč zahájil oslavy na prostranství před zámkem, které již bylo zcela zaplněno místními občany, hosty a rodáky našich obcí. Pozvání přijali a zúčastnili se i mnozí zástupci mikroregionu Nechanicko v čele s panem Bedřichem Möderem, senátor Doc. MUDr. Karel Barták, poslanec Ing. David Kafka, poslankyně Mgr. Soňa Marková, zastupitel královehradeckého kraje Mgr. Petr Kmoch, biskup Mons. Josef Kajnek a mnozí další.
Dopolední program pokračoval představením místních spolků s poděkováním a oceněním zasloužilých členů. Následovalo poděkování a ocenění několika místních občanů, za dlouholetou práci pro obec a též poděkování stračovskému rodákovi panu Mgr. Karlu Dundovi za sepsání knihy „Stračov a Klenice – minulosti a současnosti“.
Po té se za víření bubnů v čele s vojáky KVH - 18. pěšího pluku z Hradce Králové a Legionáři – československými úderníky přesunuli účastníci oslav před místní MŠ, kde byl slavnostně odhalen pomník obětem I. světové války.
V místním kostele sv. Jakuba byl slavnostně vysvěcen nový prapor a znak Stračova a Klenice biskupem Josefem Kajnkem a starosta obce poděkoval a ocenil dlouholetou a vytrvalou práci faráře Jiřího Škody, který opravdu příkladně pečuje o stračovský kostel.
Odpolední program se nesl ve znamení hudby, kdy vystoupili na místním „place“ kapela „Malá dechová hudba města Hradec Králové“ a skupina „Patrola-Šlapeto revival band“. Během vystoupení kapel bylo možno též shlédnout prezentaci studie „Víceúčelového obecního domu a sportoviště“ v prostorách bývalé fary a pietní akt na místním hřbitově u pomníku obětí Prusko-rakouské války 1866. Tento akt provedl opět 18. pěší pluk z Hradce Králové, tentokráte v rakouských uniformách 1866. Účastníci oslav využili i v hojné míře autogramiády Mgr. Karla Dundy k vydané knize o Stračovu a Klenicích a možnosti projížďky po okolí v kočáře taženém koňmi.
Během celého dne byly zpřístupněny prostory místní MŠ, kde byla též zřízena výstava historie Stračova, Klenice a stračovských spolků a výstava k rekonstrukci původního pomníku 18. pěšího pluku, který byl objeven ve Slovinsku na bojišti I. světové války na „Mrzlem Vrhu“. Pro velký zájem bylo rozhodnuto o prodloužení výstavy historie Stračova, Klenice a stračovských spolků až do středy 23.7.2008.
Večerní program pokračoval překrásným ohňostrojem na místním hřišti, který rozhodně nemohl přehlédnout nikdo z okolí, a posvícenskou zábavou, kde hrála skupina Labyrint až do pozdních ranních hodin.
Slunečné nedělní odpoledne přilákalo mnoho diváků na místní hřiště, kde se odehrála fotbalová utkání „mládí Stračova vs. mládí Střezetic“, nezapomenutelný komentovaný zápas „České reprezentace“ v podání stračovských tatíků a tradiční zápas „ženatí proti svobodným“, který celé oslavy ukončil.
Nelze než říci, že se oslavy výročí našich obcí opravdu vydařily a jsem přesvědčen, že na ně budeme hodně dlouho vzpomínat. Nezapomenutelnou atmosféru tohoto víkendu si budete moci připomenout na chystaném videozáznamu
Za OU Stračov bych chtěl tímto velice poděkovat všem, kteří se na organizaci a průběhu oslav podíleli a bez jejichž pomoci, bychom nemohli takovouto akci nikdy uskutečnit. Rád bych též poděkoval všem hostům, rodákům a místním občanům, kteří svou hojnou účastí tyto oslavy podpořili.
Děkujeme za návštěvu a rádi Vás všechny v našich obcích znovu přivítáme.


text: M.Klika
foto: A.Čihák, J.Klika

Fotogalerie