Zákon č. 106/1999 Sb.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, jsou zde zveřejňovány dokumenty v elektronické podobě, do jejich listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu, tzn. na adrese Stračov 2.