Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o nakládání s odpadem na území obce Stračov

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stračov

Obec STRAČOV:

pro zobrazní vyhlášky klikněte na odkaz níže:

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stračov