Záměr č. 1/2023 - prodej movitých věcí

Vyvěšeno: 16. 3. 2023 - 28. 3. 2023

Záměr obce Stračov č. 1/2023

Obec Stračov zveřejňuje v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedený záměr prodeje: škoda octavia, volkswagen transporter a sekačku na trávník. Záměr byl odsouhlasen zastupitelstvem obce na 4 zase.dání zastupitelstva obce Stračov, č.j. 153/2023 za podmínky, že minimální ceny budou stanoveny znaleckými posudky, vyjma sekačky na trávník. Znalecké posudky vypracoval pan Ing. Stanislav Leinveber.

 

Vyvšeno na úřední desce OÚ Stračov dne 13.4.2023

Přílohy