Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkovývh žádá o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Vyvěšeno: 2. 3. 2023 - 2. 6. 2023

Průvodní brožura, žádost a seznam vlastníků ke stažení v příloze.

Přílohy