Publicita - „Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje“

Vyvěšeno: 1. 1. 2022 - 30. 1. 2022

„Obnova drobných vodních ploch v obci Stračov“ byl podpořen Královéhradeckým krajem za účelem „Zpracování projektových dokumentací k opatřením k zadržování vody v krajině“ v částce 74 000 Kč.

Celkové náklady projektu činily 106 480 Kč.

Projekt zpracovala firma: Projektový ateliér Dlabáček s.r.o., IČO 28817613.

„Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje“

Přílohy