Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci na sil. III/32513 k.ú. Klenice

Vyvěšeno: 19. 11. 2019 - 6. 12. 2019

Přílohy

Příloha  [pdf, 756.2 KB]