Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Vyvěšeno: 14. 11. 2019 - 15. 12. 2019

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) – zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Recirkulační akvakulturní systém – Stračov“, zařazeného v kategorii II, bodu 69, přílohy č. 1 zákona EIA

viz. příloha

Přílohy

Příloha  [pdf, 927.3 KB]