Pozvánka na zastupitelstvo č. 12

Vyvěšeno: 7. 8. 2019 - 15. 8. 2019

Zastupitelstvo obce Stračov oznamuje občanům Stračova a Klenice, že dne 15.8.2019 od 19:00 hodin se uskuteční v prostorách Obecního úřadu ve Stračově 12. zasedání zastupitelstva obce Stračov.

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. MŠ Stračov – výběrové řízení na ředitelku II. kolo
  4. Dotace – POV 2019, Chodník Klenice, Multifunkční dům
  5. Návrh řešení problematiky parkování na veřejném prostranství, sekání obecního prostranství, atd.
  6. Daň z nemovitosti 2020
  7. Ostatní

Přílohy

Příloha  [pdf, 186.4 KB]