Pozvánka na 11. zasedání zastupitelstva obce Stračov

Vyvěšeno: 15. 7. 2019 - 23. 7. 2019

Zastupitelstvo obce Stračov oznamuje občanům Stračova a Klenice, že dne 23.7.2019 od 19:00 hodin se uskuteční v prostorách Obecního úřadu ve Stračově 11. zasedání zastupitelstva obce Stračov.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. MŠ Stračov – výběrové řízení na ředitelku
 4. Rozpočtové opatření č.5
 5. Žádost o odkup pozemků p.č.17, 326 a 327/3 v k.ú. Klenice, David Vrba
 6. Dotace – POV 2019, Chodník Klenice, Multifunkční dům
 7. Návrh řešení problematiky parkování na veřejném prostranství, sekání obecního prostranství, atd.
 8. Daň z nemovitosti 2020
 9. Ostatní

   

   

Přílohy