Akce TJ Sokol Stračov pořádané v minulých letech

Ohlédnutí za akcemi, které proběhly v minulých letech.

LEDEN, ÚNOR

Sokolský ples
Výroční schůze


BŘEZEN, DUBEN

Otvírání lesa
- akce pořádaná ve spolupráci s Mysliveckým svazem
- krátký pochod, spojený s přednáškou, soutěžemi, promítáním s lesní tématikou


KVĚTEN, ČERVEN

3 x kolem se Sokolem

- pěší túry v okolí obce, trasy jsou voleny dle zdatnosti účastníků, je vždy vytyčena krátká a dlouhá trasa
- poslední pochod je zakončen opékáním vuřtů a účastníci dostanou památeční
diplom

Docvičná
- posezení, společné zpívání a povídání


SRPEN, ZÁŘÍ

Velký výlet
- celodenní výlet za krásami naší vlasti, spojený s prohlídkou památek
a s malým překvapením


PROSINEC

Zpívání u obecního vánočního stromku.
Rozloučení se starým rokem.