Rekapitulace činnosti TJ Stračov za období 2008

ČINNOST TJ SOKOL STRAČOV 2008

Hlavní činnost
- cvičení v jednotlivých oddílech
 Základní tělesná výchova – děti 6-12 let
 Dorostenky
 Ženy I. – aerobik
 Ženy II. – zdravotní TV
 Posilovna – muži, dorostenci

Akce

02.2.2008 IV. Sokolský ples

13.3.2008 Kulturní pásmo pro ženy k MDŽ
hrála a zpívala děvčata z TJ

29.3.2008 První jarní šlápota
procházka 5 a 8 km okolím Stračova ve spolupráci s MS Mžany (p. Hnízdil), program s mysliveckou tématikou.

19.4.2008 Sběr starého papíru
Výroční schůze TJ

30.4.2008 Lampiónový průvod dětí a čarodějnic
průvod po obci zakončený tradičním pálením čarodějnic

17.5.2008 Pojďte kolem se Sokolem
pochod okolím Stračova délka tras 7 a 15 km.

27.5.2008 Členská schůze

31.6.2008 Dětský den
pořádaný ve spolupráci s OÚ a ostatními zájmovými spolky z obce.

20.6.2008 Docvičná
ukončení cvičení, focení jednotlivých oddílů,posezení před prázdninami

15.11.2008 Poslední šlápota , zavírání studánek a lesů
podzimní procházka okolím Stračova 8 km

22.11.2008 Sběr starého papíru

5.12.2008 Mikuláš
udržování tradic členy TJ

22.12.2008 Zpívání za Šťastné a veselé
pásmo vánočních písní ,zazpívaných pod rozsvíceným stromečkem členy TJ