TJ květnový pochod

Pochod kolem Stračova a členská schůze

V sobotu 21. 5. 2022 byl termín pro naši další členskou schůzi, která byla naplánována na odpoledne, po návratu z pochodu kolem Stračova. Sešli jsme se odpoledne v půl druhé, počasí nám přálo, bylo tak akorát na hezkou procházku. Trasu jsme tentokrát naplánovali tak, abychom se podívali na nově vybudované stezky, osázené starými druhy ovocných stromů. Ze Stračova jsme šli kolem Hájku na Zavadilku, tu jsme prošli po cestě nahoru směrem na Suchou a odbočili na další stezku, která nás zavedla na začátek Stračovské Lhoty a kolem kravína jsme došli zpátky do Stračova na plac. Ke kávě jsme si dali výborné zákusky od Lenky Ersepke a zahájili členskou schůzi. Ta letošní byla po pěti letech volební, zvolili jsme složení nového devítičlenného výkonného výboru na dalších pět let: Marcela Bousová, Jolana Gukkertová, Hana Klicperová, Dana Charvátová, Marcela Hlavatá, Zita Křovinová, Tereza Kuklová, Maruška Kulhánková a Kristýna Balážová. Samozřejmě jsme i zrekapitulovali naši činnost za poslední dva roky od poslední členské schůze. Po skončení schůze jsme jako tradičně opékali buřty.

Za TJ Stračov Marcela Bousová

Fotogalerie