4. členská schůze SDH Stračov

Dne 4.10.2007 se konala v místní klubovně čtvrtá členská schůze SDH Stračov.

Dne 4.10.2007 se konala v místní klubovně čtvrtá členská schůze SDH Stračov.

Na této schůzi byly projednány níže uvedené záležitosti:

1. Příprava sběru železa. Byl schválen datum sběru 20.10.2007 od 830 se srazem účastníků v klubovně SDH.
2. Příprava členské schůze SDH Stračov. Konání schůze bylo schváleno na 24.11.2007 v 18 00 v pohostinství ve Pšánkách. Odjezd od klubovny v 1745.
3. Příprava plesu SDH Stračov. Byl schválen termín plesu 25.1.2007 v Bříšťanech.
4. Dálková doprava vody. SDH Stračov se dohodl o účasti na dálkové dopravě vody která proběhne dne13.10.2007v Sadové.Sraz účastníků v 745 před požární zbrojnicí.
5. Zazimování techniky. Projednána příprava zazimování techniky.
6. Pomoc obci. Termín a náplň podzimní brigády bude upřesněn starostou obce.
7. Rozšíření členské základny. Proběhlo přivítání nových členů sboru SDH Stračov.
8. Diskuse. Úhrada členských příspěvků.
Účast družstva žen a mužů ve Východočeské lize na rok 2008.
Zapsal starosta SDH Stračov Jaroslav Mádle.
Foto.: M.Klika

Fotogalerie