Akce DŘEVO - fotografie

Dne 24.2.2007, po větrné kalamitě, SDH Stračov a OU Stračov zajistily topné dřevo pro použití na obecních akcích.

Protože obec Stračov a stračovské spolky velmi často pořádají v naší obci různé veřejné akce, na kterých se obvykle opéká sele, kýta a pod., je třeba občas zajistit kvalitní topné dřevo. Letos postihla Klenický les větrná kalamita a tak bylo části popadaného dřeva využito k tomuto účelu. Akci zajistilo SDH stračov ve spolupráci s OÚ Stračov.
(Text a foto M.Klika)

Fotogalerie