ŽÁDÁNÍ O POŘADATELSTVÍ VÝCHODOČESKÉ HASIČSKÉ LIGY

 

Příští ročník Východočeské hasičské ligy (VCHL) bude pro nás už pátou sezónou v tomto koloběhu soutěží. Východočeská liga kvalitou stoupá rok od roku výš a výš, proto jsme se rozhodli podat žádost o pořadatelství a přispět ke zkvalitnění této ligy. Z důvodu zkvalitnění ligy jsou na pořadatele soutěží kladeny stále větší požadavky. Tyto požadavky nám pomohla obec splnit, ať už to je vybudování betonové základny, tak i rozšíření zeleně kolem dráhy. Pořádání tak kvalitní soutěže nezávisí pouze na sedmi lidech ani na dvaceti, ale na celé vesnici. Pomoc všech občanů je pro nás velmi důležitá a tak proběhlo i předběžné slíbení pomoci s některými z nich.
Důležitým krokem bylo podat přihlášku o pořadatelství VCHL radě ligy. Po obdržení pozvánky na schůzi rady ligy do Velichovek v sobotu 11. prosince 2010 jsme si museli připravit vypovídající a přesvědčující prezentaci naší představy o soutěži. Schůze se konala ve Velichovkách v místní hasičské zbrojnici, konkrétněji v jednací místnosti s občerstvením. V chladném počasí každý účastník schůze dostal teplý čaj nebo svařáček. Na schůzi byli přítomni členové rady ligy a zástupci pořadatelských obcí. Z žadatelů o pořadatelství bylo 9 sborů z předchozích ročníků jako Roudnice, Havlovice, Horní Radechová, Velichovky, Pšánky, Kosice, Trnov, Žernov, Častolovice a za nováčky Stračov, Bystřec (Ústí nad Orlicí), Letohrad-Kunčice a Lhota za Červeným Kostelcem.
Na programu schůze bylo sedm bodů. Prvním bodem bylo shrnutí ligy za rok 2010, kde nám jednatel ligy přečetl statistiky ze všech soutěží a vše, co se v daném ročníku událo.
V druhém bodě se představovali noví uchazeči o pořadatelství VCHL v tomto pořadí: Lhota za ČK, Stračov, Bystřec a Letohrad – Kunčice. Prezentace probíhala na předem připravené videoprojekci, kterou jsme si předem připravili. Po zhlédnutí prezentací následovaly dotazy od ostatních pořadatelů, které se týkaly představy soutěže. Naším velkým pomocníkem k možnosti pořádání soutěže byly týmy, které se zúčastnily našich dvou pohárových soutěží, které zhodnotily jako velmi vydařené a dobře zorganizované.
Třetí bod byl pro nás velice důležitý, jelikož v něm se hlasovalo o pořadatelství. Všichni pořadatelé z minulých ročníků měli pořádání soutěže zajištěné, a tak se bojovalo o poslední 3 místa mezi čtyřmi uchazeči. Rozhodování bylo zdlouhavé a velice těsné ba až v některých případech vyrovnané a tak po dohodě všech pořadatelů vzešel verdikt takový, že liga se bude skládat ze 13 soutěží. To znamená, že dostali možnost pořadatelství všichni noví uchazeči. Hned po té se určily datumy jednotlivých soutěží a časy jejich zahájení. Ani tento úkol nebyl jednoduchý. Pořadatelé nechtěli, aby se soutěže VCHL kryly s jinými soutěžemi. Nakonec se podařilo vše skloubit tak, aby to většině vyhovovalo. Stračov dostal tu čest zahájit sezonu 2011.
Ve čtvrtém bodě se sestavovala nová rada ligy pro rok 2011. Určoval se předseda, místopředseda, jednatel a další členové. V radě ligy dostal i své místo překvapivě jeden člen ze Stračova, což je pro Stračov velké a milé překvapení.
V pátém bodě porady byla úprava pravidel tak, aby nedocházelo k určitým rozepřím na soutěžích, jako v letošním ročníku.
V šestém - předposledním bodě se navrhovalo a schvalovalo logo VCHL. Je to z toho důvodu, aby logo ligy mohlo být používáno do Deníku a na webové stránky. Bylo vybráno jednoduché logo v černé a žluté barvě.
Posledním bodem byla diskuze, která proběhla v klidném duchu. Na závěr si všichni přítomní popřáli hezké svátky a rozjeli se do svých domovů.
Roman Souček
SDH STRAČOV