Něco málo o SDH Stračov

Blíží se oslavy -650 let obce Stračov-, a tak je vhodná chvíle připomenout něco málo z historie a současnosti místního Sboru Dobrovolných Hasičů, který je s naší obcí více než 100 let neodmyslitelně spjat.

Blíží se oslavy -650 let obce Stračov-, a tak je vhodná chvíle připomenout něco málo z historie a současnosti místního Sboru Dobrovolných Hasičů, který je s naší obcí více než 100 let neodmyslitelně spjat.


Založení Sboru dobrovolných hasičů ve Stračově se datuje k roku 1907. Počet zakládajících členů byl 32. Až do března roku 1944 měli Stračovští hasiči k dispozici pouze ruční čtyřkolovou stříkačku, taženou koňmi. První motorová stříkačka PS 8 v hodnotě 32000,- Kčs včetně příslušenství v hodnotě dalších 16000,- Kčs byla zakoupena dne 30. března 1944. Tímto se začala psát moderní historie dobrovolných hasičů ve Stračově. V současné době má sbor 32 aktivních členů a 29 čestných členů. SDH Stračov aktivně spolupracuje s obcí a zajišťuje mnoho akcí a činností i nad rámec hasičských aktivit. Touto činností je zejména pomoc obci formou brigád, pořádání plesů a letních zábav, sběru starého železa, dozor při pálení „Čarodějnic“. Pravidelně se také účastní soutěží v požárním sportu. K 1.1.2007 bylo založeno družstvo žen. Ve své premiérové účasti ve Východočeské hasičské lize skončilo v konečném pořadí na pěkném osmém místě. Na letošní Okrskové soutěži vybojovalo družstvo žen první místo. Neméně dobře si vede družstvo mužů, které skončilo ve své kategorii na druhém místě. Tento rok se za pomoci Obce Stračov podařilo zakoupit sadu úzkých sportovních hadic, sportovní sací koš a sací hadice. Rovněž bylo zakoupeno nové čerpadlo a s drobnými úpravami motoru by mělo být dosaženo ještě lepších sportovních výsledků.
Všem, kteří se podílejí větší či menší měrou na činnosti dobrovolného sboru bych chtěl touto cestou poděkovat.Jaroslav Mádle
starosta SDH Stračov

Fotogalerie