SDH Stračov - výroční valná hromada

SDH Stračov měli výroční valnou hromadu, která se konala 26.11.2022 od 17:00 hod. v klubovně Stračov. Schůze proběhla podle odhlasovaného programu. Zprávy a revize byly přesné a vypovídající. Ocenění členů za dobrou práci pro HDH bylo trochu překvapením. Bohužel všichni ocenění se nedostavili a medaile jim bude doručena domů. V diskusi Luděk Bous, který při sběru starého papíru našel svazek HASIČSKÝCH ROZHLEDŮ, tak z časopisu roku 1942 přečetl zajímavý článek o organizaci lidí a jejich povinnosti před a při požáru v Hořicích v P. Článek v příloze. Kryštof Hlavatý na TV pustil staré fotografie, které byly velice zajímavé…

Program výroční valné hromady

1. Zpráva velitele JPO SDH Stračov o činnosti v roce 2022

2. Zpráva velitele sboru

3. Zpráva strojníka sboru

4. Zpráva pokladníka sboru

5. Navýšení poplatků na 200,- za člena

6. Revize pokladní knihy za rok 2022

7. Předběžný plán činnosti na rok 2023

8. Poplatky členů – možno zaplatit pokladníkovi

- Přestávka

9. Předání ocenění členů SDH

10. Diskuse

11. Poděkování obecnímu úřadu

12. Ukončení valné hromady

Přílohy

Fotogalerie