Novinky ve spolku

Dne 25.8.2017 byla v místní hasičské klubovny uspořádána členská schůze, které se zúčastnili Břetislav Hnízdil, Aleš, Čihák, František Homoláč, Vlastimil Šolc, Martin Červený se omluvil. Na schůzi byl projednána činnost spolku, finanční zpráva, přijetí nových členů spolku Michala Bulíčka, Ondřeje Kulhánka a Jakuba Rumla. Dále se všemi hlasy přítomných schválila změna názvu spolku na Rybářský spolek Stračov a schválení nových stanov spolku.

Dne 3.11.2017 byla v klubovně svolána další členská schůze, na které bylo hlavním tématem zvolení nového výboru a kontrolní komise spolku. Jako předseda byl všemi hlasy zvolen Michal Bulíček a hospodář Ondřej Kulhánek. Předsedou kontrolní komise byl zvolen Břetislav Hnízdil, člen komise Aleš Čihák a jeden delegovaný zastupitel obce. Na vlastní žádosti bylo ukončeno členství Vlastimila Šolce, Martina Červeného a Františka Homoláče.

Mimo jiné byli všemi hlasy přítomných schváleni a přijati další nový členové spolku Lukáš Kukla, Kryštof Hlavatý a Lukáš Liman.

Nyní má Rybářský spolek 8 členů

 

Důležité změny

Členové k 1.1.2018

Michal Bulíček – předseda

Ondřej Kulhánek – Hospodář

Břetislav Hnízdil – předseda kontrolní komise

Aleš Čihák

Lukáš Kukla

Lukáš Liman

Jakub Ruml

Kryštof Hlavatý

 

"Zkrášlení okolí hasičské nádrže“

Na podzim roku 2017 a již  v novém složení proběhlo sekání trávy a křovin okolo koupaliště. Dále byla vyrobena a naistalována lavička, ze které je možné pozorovat západ slunce, a v brzké době bude namontován odpadkový koš. V zimním a jarním odpočinku bude spolek shánět rybí násadu a připravovat prázdninové rybářské závody pro děti. V jednání je ještě součinnost s ostatními spolky o letním zábavném odpoledni na nádrži.

Děkujeme za přízeň, podporu a dodržování pořádku v okolí koupaliště.

 

 

Přílohy

Stanovy  [pdf, 263.6 KB]

Fotogalerie