Výlov rybníka ve stračovském Parku

V sobotu 22.10.2011 uspořádal místní rybářský spolek výlov rybníka v Parku ve Stračově. Aby se v rybníce dařilo těm správným rybičkám, bude třeba rybník vyvápnit a pročistit břehy.

Na ojedinělou akci se přišlo podívat i nemálo občanů Starčov i Klenice, pro které byly připraveny vynikající uzené klobásky a čaj ... s rumíkem. Návštěvníci si mohli zdarma odnést mmj. i výstavní půlkilové karasy.

Některé vylovené ryby budou letošní zimu trávit ve stračovské hasičské nádrži.

Nejedná se samozřejmě o tuny rybího masa, nicméně se naši rybáři i přesto patřičně nadřeli. Srdnatě se blátem prodírali a v kádích se máchali.

Těšíme se na další podobnou trachtaci ..... která by snad mohla proběhnout příští rok v létě vč. rybího grylování.

Díky všem rybářům a zvláště pak Břéťovy s Alešem, kteří šli do bahení lázně... takříkajíc po hlavě.

Za obec M.Klika.

A nyní pár slov v úst předsedy spolku B.Hnízdila:

V sobotu 22.10.2011 proběhlo vypuštění a výlov rybníka. S vypouštěním bylo mnoho starostí,ale nakonec se všechno zvládlo snad dobře,což mohli posoudit všichni návštěvníci výlovu/viz.foto/.Největší problém představoval sklon dna rybníku.Při posledním odbahnění bylo dno uděláno rovně a né se sklonem ke stavidlu,což zavinilo problémy s výškou vody.Museli jsme to řešit loďkou a vysbíráním velkých ryb podběrákem z bahna,síťnebylo možno použít.Jsme rádi,že akce byla hojně navštívena.Myslíme si,že jsme předvedli všem co nám fandí i kritikům,že spolek rybářů má snahu plnit své předsevzetí a záměry okolo rybníka.Vyloveno bylo 5 kaprů/největší 72cm>8kg/,3 štiky/kolem45cm/,12línů,1velký okoun,180 karasů okolo 1/2kg.Návštěvníkům bylo zdarma rozdáno 25 ks velkých karasů a zbytek 155 i s kulturní rybou byl dán do hasičské nádrže na přezimování.Během dne bylo připraveno i občerstvení,chtěl bych poděkovat p.Kamile Bednářové a p.Pelčarskému st. kteří se tomu věnovali.Za pomoc chci poděkovat i R.Součkovi,M.Munzarovi ml.J.Jírovi,Z.Havrdovi azastupitelům obce za podporu.

V pátek 21.10.2011 zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí hasičské nádrže na přezimování vylovených ryb.Z jara po napuštění rybníka „V parku“se kapři,štiky,líni do něj vrátí k zarybnění ak tomu bude zakoupena nová rybí násada.S obcí je dále dohodnuto,že se na hasičské nádržido jara nesmí chytat.Proto bych chtěl občany Stračova požádat o pochopení a spolupráci při dodržování tohoto zákazu.Po vylovení/na jaře/ rybí násady z hasičské nádrže bude znovuumožněno všem/ze Stračova/ kdo mají zájem na této nádrži chytat.Ponecháme v nádrži velké karasy a bylo přidáno asi 15ks malých okounů.Myslím,že pro děti to bude vítaná možnost k rybaření a zábavě.

Břéťa Hnízdil, Sdružení rybářů Stračov

Fotogalerie