5. 9. 2013

Posezení s TROŠKOU zábavy ve Stračově - 2.9.2013 - fotogalerie

 

V pondělí 2. září 2013 od 17 hod. na prostranství u zámku ve Stračově uspořádal Obecní Úřad Stračov  zábavný program:

Posezení s TROŠKOU zábavy  

Pan režisér Zdeněk Troška přijal naše pozvání a povyprávěl návštěvníkům o svém nevšedním životě.

I přes nepřízeň počasí dorazilo na tuto akci bezmála 400 návštěvníků. Pan Troška všem dokázal, že je nejen znamenitý režisér, ale i výborný vypravěč.

Dík patří především místostarostovi Jirkovi Součkovi, který tuto nevšední akci zorganizoval. 

 

Fotogalerie