11. 7. 2008

POZVÁNKA NA OSLAVY A SJEZD RODÁKŮ

Pozvání na oslavy k výročí obce Stračova a Klenice

Obec Stračov v letošním roce oslaví 650 let a místní část obce Klenice rovněž oslaví 690 let od první písemné zmínky. Pro srovnání významné město českých dějin, jimž bezesporu královské město Hradec Králové je, letos oslaví 783 let od první dochované písemné zmínky, která je datována k r. 1225.
Rád bych tímto článkem oslovil nejenom místní občany či rodáky obce Stračova a Klenice, ale hlavně i všechny občany vesnic mikroregionu Nechanicko, neboť historie Stračova či Klenice vznikala, je a do budoucna bude spjatá se všemi přilehlými obcemi.
Samotné oslavy výročí Stračova a Klenice budou probíhat od 18. července do 20. července 2008. Bohatý kulturní program viz. níže je snahou obce o oslovení všech občanů našeho regionu.
V pátečním programu vystoupí dvě rokové kapely – předkapela – Manipulační jízda, na niž naváže vystoupení kapely Vaťak – The Best Kabát Revival.
Sobotní program, ve spojitosti se sjezdem rodáků, proběhne na prostranství před zámkem ve Stračově. K danému výročí obce přislíbili svoji účast Mons. Josef Kajnek z Královéhradecké diecéze, Ing. Pavel Bradík – hejtman - Královéhradeckého kraje, Bedřich Moder – předseda mikroregionu Nechanicko a ostatní představitelé kultury a společenského dění v kraji. Dopolední slavnostní program se ponese v duchu historie. Bude odhalen pomník obětem I. světové války. O danou atmosféru se postará výstava historický artefaktů k I. světové válce a ukázka dobových uniforem, jak rakouských tak i legionářských vojáků. Dopolední program bude slavnostně ukončen v kostele sv. Jakuba ve Stračově, kde bude vysvěcen prapor a znak obce Stračova. Odpolední program se ponese v taktu hudby, kdy od 13.30 hodin postupně vystoupí skupiny viz. níže. Rád bych upozornil na koncert kapely - PATROLA - Šlapeto Revival Band.
Nedělní volný program proběhne odpoledne na fotbalovém hřišti, dvěma zápasy, kterými bude obnovena tradice fotbalového utkání ženatí versus svobodní a mládí Stračova a Klenice.
Dále bude během oslav průběžně umožněna prohlídka obecních prostor, kde bude probíhat prezentace spolků, výstava současných a historických fotografii, atd. Během oslav budou na návsi pouťové atrakce a bude zajištěno bohaté občerstvení a prodej upomínkových předmětů. V této souvislosti bych rád upozornil na knihu o historii Stračova, Klenice a okolí (cca 250 stran), která je jedním z klenotů oslav. Dílo pana Mgr. Karla Dundy, rodáka obce Stračova, bych jednoznačně označil za přínos pro celý mikroregion. Svoji houževnatostí při shánění podkladů a materiálů po dobu patnácti let, tak vytvořil pro stračovské občany a rodáky dílo, které neocenitelným způsobem zachycuje dobu minulou i přítomnou.
Závěrem za Obecní úřad Stračov bych velice rád poděkoval za spolupráci všem kulturním složkám v obci – fotbalistům Lazio Stračov, Mysliveckému sdružení Diana Stračov, Sboru dobrovolných hasičů Stračov, Sokolu Stračov, Šipkařům Stračov, Dámskému klubu a Mateřské škole Stračov. Poděkování patří všem občanům Stračova a Klenice bez nichž a sponzorů by nebylo možné daný rozsah oslav uskutečnit.
Srdečně jsou zváni všichni rodáci a přátelé obcí Stračova a Klenice na velké oslavy k danému výročí.
Jménem zastupitelstva obce se těšíme na Vaší návštěvu.
Ing. Luděk Homoláč
starosta Stračova
Pátek
18. července
2008 Koncerty kapel - hřiště ve Stračově - od 19.30 hodin
19.30 - 20.30 Manipulační Jízda- odkaz na web - http://manipulacnijizda.cz
20.30 - 22.30 VAŤÁK - The Best Kabát revival - http://www.vatak.eu/koncerty.htm
Sobota
19. července
2008 Oslavy výročí obcí Stračova a Klenice
- od 9 hod nádvoří před zámkem
Dopoledne
od 9.00 -12.30 Přivítaní občanů, rodáků, proslov starosty obce, hejtmana kraje
Odhalení pomníků k I. světové válce – v dobových uniformách
Svěcení praporu – v kostele sv. Jakuba ve Stračově
Odpoledne
od 13.30 Dechovka – Malá dechová hudba města Hradce Králové
17.00 – 19.00 Koncert kapely - PATROLA - Šlapeto Revival Band
- http://www.patrolastaroprazska.cz/koncerty/
20.30 - … Pouťová zábava - hudba Labyrint
Neděle
20. července
2008 Fotbalové utkání - hřiště ve Stračově - od 14.00 hodin
14.00 - 15.00 Fotbalové utkání - mládí Stračova
15.00 - 17.00 Fotbalové utkání svobodní versus ženatí ze Stračova a Klenice