ZÁŘÍ 2017 V MATEŘSKÉ ŠKOLE STRAČOV

Září jsme zahájili přivítáním nových kamarádů. V pondělí 11. září jsme ve školce měli divadelní představení s názvem Pošťácká pohádka. Začala znělkou písně „Jede, jede poštovský panáček“. Celým dějem děti provedl pošťák Kolbaba, který prostřednictvím krátkých a humorných vyprávění přiblížil práci pošťáka, jak se chovat na poště či co všechno napsat na obálku dopisu, aby mohl být doručen. Děti vše pozorně sledovaly a nakonec si s Kolbabou písničku o poštovském panáčku zazpívaly.

Úterý 19. září jsme sportovali. Navštívila nás paní Novotná, která ve spolupráci s dánskou fyzioterapeutkou Louise Hærvig navštěvujeme mateřské a základní školy a učí zde cvičení obsahující pět pilířů pro podporu zdravého motorického vývoje dětí. Ke cvičení s dětmi používala pomůcky bObles, které byly vytvořeny speciálně pro potřeby dětí, a pověděla jim příběh, jak vznikly bObles pomůcky, vysvětlila jim, proč je rovnováha a koncentrace pro ně tak důležitá, zacvičili si cviky splňující všech pět pilířů pro zdravý vývoj dětí a také si zacvičili konkrétní cviky pro správné držení těla, plochonoží, posílení svalového korzetu.

V sobotu 23. září jsme naši školu otevřeli pro bývalé žáky ZŠ Stračov. Přítomným dámám a pánům včetně pana učitele Luboše Koloucha jsme ukázali všechny prostory školky, paní ředitelka krátce pohovořila o vývoji školky a změnách, které jsme již realizovali a které nás čekají. Všem přítomným se u nás velice líbilo a my jsme moc rádi, že mají takovou pěknou tradici a vracejí se i na „místo činu“.

 

 

 

Fotogalerie