BŘEZEN 2017 V MATEŘSKÉ ŠKOLE STRAČOV

Léčivá pohádka o princezně, která nic neslyšela – výchovný koncert

Moudří lékaři ze všech koutů světa léčili princeznu, kterou kletba připravila o sluch.

Na pohádkovém příběhu měly děti možnost vnímat zvuk, který má blahodárný účinek na naše zdraví, neobvyklých hudebních nástrojů využívaných především v muzikoterapii, při józe a meditacích.

Pan Hladík s dětmi společně vyprávěl pohádku a pomocí zvuků tvořili prostředí, děj, jednotlivé postavy apod. Děti tak automaticky a přirozeně vnímaly zvuk a dávaly ho do souvislostí, hodnotily jeho délku, barvu, sílu i výšku a přiřazovaly ho různým činnostem. Na konec při rekapitulaci rozvíjely svou zvukovou paměť. Během koncertu byly použity hudební nástroje jako je sitár, fujara, djangar pan, tibetské mísy, didgeridoo, kalimba, koncovky apod. Pohádkový koncert děti velice bavil a na konci si mohly samy vyzkoušet i hru na hudební nástroje.

 

Březen - měsíc knihy

V rámci tématu "Březen - měsíc knihy" jsme si naplánovali exkurzi stračovské obecní knihovny. Návštěvě předcházela vyprávění o knihách, správném zacházení s nimi, o oblíbených hrdinech. Z knih přinesených dětmi jsme ve školce udělali malou výstavku, z knížek jsme si četli.

Ve čtvrtek 16. března nás v místní knihovně přivítala paní Kabelková a děti seznámila s prostory, kde je v regálech uloženo přes 1000 knih různých žánrů pro malé i velké čtenáře. Připravila pro nás na ukázku několik poutavých dětských knih, v nichž jsme si zalistovali, prohlédli ilustrace i něco málo přečetli. Na vzpomínku si každé z dětí z knihovny odneslo pohled Stračova.

Návštěva ZŠ Milovice

Se třídou předškoláků jsme se vydali do milovické základní školy okouknout naše budoucí „působiště“ a zhlédnout výstavu „Cestujeme časem“. Ve škole se nám velice líbilo, vyrobili jsme si i malý dáreček a těšíme se na další společná setkání i s mateřinkou z Třebnouševse.

Beseda na téma školní zralosti

V úterý 28. 3. proběhlo v naší škole setkání s ředitelem ZŠ Komenského Hořice PaedDr. Kamilem Vávrou na téma školní zralosti a připravenosti. V příjemném komorním prostředí nám pan ředitel ochotně zodpověděl všechny naše dotazy. Toto setkání proběhlo za podpory projektu Zvýšení kvality výuky v MŠ Stračov, který je spolufinancován Evropskou unií.

Recitační soutěž

Konec března patřil účasti naší školky na recitační soutěži „S básničkou do Stěžer“. Naši školku reprezentovala Anička Luštiská, Alička Matušková a Klárka Bezděková. Děti si soutěž náramně užily, my jim gratulujeme, že dokázaly nejen vystoupit před cizími lidmi, ale zarecitovat i básničky. Sice jsme žádný cenný kov nepřivezli, ale radost máme ze všech dětských úsměvů, které nám naše děti tak rády rozdávají…

Fotogalerie