Číslo účtu obce Stračov pro uhrazení poplatku za hrobové místo: 1080853349/0800 – Česká spořitelna Hradec Králové

Číslo účtu obce Stračov pro uhrazení poplatku za hrobové místo: 1080853349/0800 – Česká spořitelna Hradec Králové