ÚNOR 2017 V MATEŘSKÉ ŠKOLE STRAČOV

 V únoru jsme se seznamovali s činnostmi celého dne, s různými časovými, prostorovými pojmy a znaky ročních období. Seznámili jsme se s novými povoláními dospělých, s výsledky jejich práce a děti jsme vedli k tomu, aby si vážily práce druhých.

PLAVÁNÍ

7. února jsme zahájili plaveckou výuku ve sportovním zařízení v Hořicích.

 ​   ​  

 

KARNEVAL

23. 2. jsme měli ve školce karneval. Celý týden jsme si společně zdobili třídu. Povídali jsme si o významu karnevalu, o tradicích, které se vážou k tomuto období. Vyráběli jsme masky také z papíru. Vymýšleli jsme, které masky by byly nejlepší. Děti byly v maskách naprosto úžasné, nálada skvělá. Soutěže nás všechny bavily. Také jsme měli přehlídku masek, diskotéku a dopoledne plné soutěží. Všechny děti byly odměněné diplomem, sladkým překvapením a balónkem.

               

Fotogalerie