Projekt

Projekt "Stračov - Chodník podél silnice III/32346", byl realizován v roce 2016 na jednotlivé etapy dle stavebního deníku. Chodník a parkovací místa podél dané komunikace byla zbudována dle projektové dokumentace, vypracované Dopravní projekcí, panem Stanislavem Stejskalem. Parkovací místa a chodník podél komunikace jednoznačně zvyšují bezpečnost občanů, kteří dříve museli chodit pouze po samotné silnici za provozu a přitom se vyhýbat zaparkovaným autům na dané komunikaci. O kolaudaci stavby byl zažádán příslušný úřad dne 9.1.2017, tj. Magistrát města Hradce Králové, odbor dopravy.

Nabídky k výběrovému řízení předložili 3 uchazeči (1 uchazeč se omluvil), tzn., že celkem byly osloveny 4 firmy. Rozhodnutím výběrové komise byla vybrána firma STAX-Oldřich Rak, IČO: 64220028, cena za dílo 1.392.543,- Kč včetně DPH. Další výdaje spojené s projektem byly ve výši 108 356,-Kč /tj. stavební povolení, územní povolení, projekt, atd./

Celkové náklady činily 1 500 899,- Kč vč. DPH.

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, v částce 1.000.000,- Kč a za finanční podpory Královéhradeckého kraje, v částce 142.000,- Kč.

Vlastní náklady obce Stračov činily 358 899,- Kč.

Fotogalerie