Nový betlém a vystoupení dětí s rozsvícením stromku.

Děti předvedli scénku se zpíváním u betléma za doprovodu Nostra muzika.

Přílohy

Fotogalerie