ZÁŘÍ 2016 V MATEŘSKÉ ŠKOLE STRAČOV

PRVNÍ DEN VE ŠKOLCE

1. září jsme se sešli ve školce s dětmi, které mateřskou školu již navštěvovaly a 5. září jsme přivítali nové kamarády. Celý zářijový měsíc jsme děti seznamovali s novým prostředím, kamarády, zaměstnanci, se všemi prostory, ukazovali, kde mají děti své věci, značky. Společně jsme pak vytvářeli pravidla soužití, vztahů, chování a komunikace. Děti se také seznamovaly s pravidly bezpečného chování na naší školní zahradě a při společných vycházkách, na kterých jsme pozorovali dění ve vesnici a učili se v ní orientovat. Nechybělo ani pozorování změn v přírodě. A protože nám počasí přálo, mohli jsme v době vycházek vyrážet nejen do okolí, ale také na naši školní zahradu.

DIVADLO VE ŠKOLCE

Do školky jsme si pozvali Nezávislé divadlo, které se nám představilo s divadelní pohádkou „Nezbedná pohádka o koblížkovi“. Krásná Amálka žila v chaloupce u lesa s pracovitým Matějem, který ji jednoho dne přinesl voňavé luční kvítí. Amálka mu za to upekla koblížek. Jelikož byl ale horký, nechal ho vychladnout. Jenomže koblížek ožil, a protože byl velký neposeda, vydal se do světa. Na svých cestách potkal zajíce, vlka a dokonce narazil i na medvěda. Na chlubivého koblížka vyzrála až mazaná liška.

12. září proběhla schůzka s rodiči dětí a 16. září jsme se byli podívat na svatebčany Součkovi.

Fotogalerie