ČERVEN 2016 V MATEŘSKÉ ŠKOLE STRAČOV

V červnu jsme si povídali o planetě (vodstvo, pevniny), na které žijeme nejen my, ale i jiné děti. Letní období nám umožnilo veškerou činnost přenášet ven na zahradu a do přírody a tak jsme měli větší prostor pro rozvoj fyzické zdatnosti a orientace. Povídali jsme si o Olympijských hrách, zásadě fair-play, symbolech a sportech. Cvičili jsme vytrvalost a sebeovládání. Děti se seznámily s různými druhy dopravních prostředků, dopravních značek a bezpečností na silnici. Toto téma se překlene i do zbývajících prázdninových týdnů.

Mezinárodní den dětí jsme oslavili tradičním mlsáním nanuků, soutěžemi a hrami.

V neděli 5. června jsme na Dětském dni ve Stračově za pomoci kouzelníka Petra pasovali naše předškoláčky, kteří po prázdninách usednou do školních lavic prvních tříd:

Adéla Jahelková
Magdaléna Homoláčová
Denis Agan
Leoš Draštík
Josef Koutník
Matyáš Teska

HODNĚ ŠTĚSTÍ NA DALŠÍ ŽIVOTNÍ CESTĚ, MILÉ DĚTI ...

V pondělí 6. června se některé děti podrobily vyšetření zraku, druhý den jsme se všichni společně vyfotografovali a 8. června odjely některé děti reprezentovat naši mateřskou školu na Olympiádě mateřský škol v Nechanicích.

Příjemnou tečkou za školním rokem bylo divadelní představení paní Čermusové, která k nám do školky zavítala s pohádkou „Já jsem muzikant“.

Přejeme Vám všem krásné a pohodové léto plné sluníčka a odpočinku. Těšíme se na další akce a setkání se spoluobčany obce, s našimi dětmi a jejich rodiči.    

Fotogalerie