SDH výročka

Výroční schůzi vedl starosta SDH Jaroslav Mádle, který také přednesl zprávu o činnosti, revizní zprávu Luděk Bous, stav financí přednesl pokladník Pavel Svoboda. V diskuzi vystoupil Luděk Bous, starosta obce Luděk Homoláč a jako host Pavel Hýsek z SDH Mžany.

Fotogalerie