Dětský den ve Stračově

Pod záštitou OÚ Stračov uspořádali místní spolky opravdu krásný Dětský den. Každý spolek připravil soutěž nebo atrakci (většinou s tématikou pojatou dle zaměření spolku) a tak si děti i rodiče mohli vybírat z opravdu pestré palety zábavy.
Věříme, že se všem u nás toho dne líbilo a že nás opět navštíví.(Text M.Klika a foto J.Klika)

Fotogalerie