11.4.2007 LEDEN, ÚNORSokolský plesVýroční schůzeBŘEZEN, DUBENOtvírání lesa- akce pořádaná ve spolupráci s Mysliveckým svazem- krátký pochod, spojený s přednáškou, soutěžemi, promítáním s lesní tématikouKVĚTEN, ČERVEN3 x kolem se Sokolem - pěší túry v okolí obce, trasy jsou voleny dle zdatnosti účastníků, ...
11.4.2007 Od roku 1990 se začalo několik nadšenců scházet v tělocvičně stračovské MŠ a od roku 1993 již pod registrovanou hlavičkou TJ STRAČOV. V dnešní době máme zaregistrováno 61 členů. Ti se scházejí nejen při pravidelném cvičení. Naše organizace pod vedením Danuše Šolcové pořádá i ostatní sportovní a k...
10.4.2007 Rok vzniku : Září 2002První účast v turnaji: Zimní liga Všestary, rok 2000/2001V srpnu roku 2001 se konal první ročník turnaje Lázio cup. O rok později se začínají pořádat již turnaje dva. V červnu O pohár starosty obce Stračov a v srpnu Lázio cup. V tomto trendu se pokračuje až dodnes. V roce 20...
20.2.2007 Myslivost je spolková činnost prováděná v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součást ekosystému. V průběhu historického vývoje se podřizuje zájmům státu a politickému dění.V roce 1923 je založena Československá myslivecká jednota, která slučuje řadu tehdejších spolků. Dva roky na to vych...
Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38