26.12.2013 Informace o přerozdělení palivového dřeva, jehož prodej byl avizován na veřejné schůzi 13.prosince. Pořadník byl zaplněn 13 zájemci a v této chvíli je připraveno dřevo pro 8 zájemců. Schůzka na odvozním místě v lese Klenice v pátek 27.prosince 2013 v 9hodin. Ostatní se dostávají do druhého ko...
24.12.2013  Ministerstvo vnitra ČR - Novinky z 19. 12. 2013  
19.12.2013  Ještě než se ponoříme do krásného času vánočních svátků, dovolte mi zhodnotit čas příprav .V letošním roce jsme ve spolupráci se všemi místními spolky připravili dvě akce - na první a třetí adventní neděli. Děkuji všem spolkům nejen za přípravu, ale i za podporu svým zájmem a účastí .Věřím,...
7.12.2013 Začal prosinec a s ním nejkrásnější, ale zároveň nejhektičtější období v roce. Přijměte, prosím, tuto pozvánku a najděte chvilku na malé zastavení s Vašimi blízkými a přijeďte v neděli 15.prosince do Stračova. Vše začíná již ve 13,30 na návsi ve Stračově malým Adventním trhem. Od 16hodin se uskut...
27.11.2013 Dívčí sbor KANTILÉNA Hradec Králové Římskokatolická farnost Stračov p o ř á d ají BENEFIČNÍ  KONCERT druhá adventní neděle 8. prosince 2013 od 16,00 hod. STRAČOV - Kostel Sv. Jakuba V programu zazní skladby starých mistrů, adventní skladby a koledy Sbor diriguje: Martin Profous...
18.10.2013 12.10.2013 uspořádali Luděk Bouz s manželkou Marcelou ochutnávku piva ve stračovské společenské  místnosti.      Pravidla byla jednoduchá, každý z účastníků dostal postupně od každého druhu piva (21 x 0,1 litru). Hodnotili jsme známkou 1-5 jako ve škole a ty jsme zapsali ...
10.9.2013   MV vydalo na tento měsíc zpravodaj "Prevence do každé rodiny".  Více na:  serveru www.prevencekriminality.cz  
Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21