21.4.2017 Obec Milovice nabízí k pronájmu restauraci u koupaliště a kiosek rychlého občerstvení na koupališti.
5.4.2017 Číslo účtu obce Stračov pro uhrazení poplatku za hrobové místo: 1080853349/0800 – Česká spořitelna Hradec Králové
16.3.2017 V sobotu 11.3.2017 OÚ Stračov přivítal tři nové občánky: Filip Kulhánek, Kevin Ersepke, Štěpán Bárta. Tato šťastná událost byla uskutečněna na OÚ Stračov. Pod vedením P. Luštické Stračovsk&eac...
26.2.2017 25.2.2017 pořádal OÚ Stračov vepřové hody. Sluníčko svítilo, trochu foukal vítr, byl to příjemný den s dobrým jídlem. Dokonce byla tombola, kterou vyhlásil Jiří Souček, jako hlavní pořadatel akce.
20.1.2017 Projekt "Stračov - Chodník podél silnice III/32346", byl realizován v roce 2016 na jednotlivé etapy dle stavebního deníku. Chodník a parkovací místa podél dané komunikace byla zbudována dle projekto...
28.11.2016 Děti předvedli scénku se zpíváním u betléma za doprovodu Nostra muzika.
14.9.2016 Dne 10.9.2016 OÚ Stračov přivítal tři nové občánky. Annička Křovinová, Hanička Klicperová a Petřík Vít, kterým přejeme štěstí do života.
7.8.2016 V sobotu dne 6.8.2016 se konal 1. turnaj ve florbale na umělém hřišti ve Stračově. Za domácí hrál a zároveň byl hlavní pořadatel Martin Nesvačil ml. s pomocí OÚ Stračov. Zúčastnilo se celkem šest družstev. Turnaj vyhr&aa...
24.7.2016 Počasí nám vyšlo, přátelé se pobavili a večerní zábava byla fajn.
5.6.2016 V neděli 5.6.2016 se konal dětský den, jako již tradičně Na Place. Děti pobavil kejklíř, potom proběhlo šerpování dětí, které postupují do první třídy základní školy. Dále zpívali Stračovsk&ea...
Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21