9.1.2009 Oblastní charita Hradec Králové pořádá ve Stračově dne 10. ledna od 10 hodin TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU. Výtěžek sbírky je určen na Domov pro matky s dětmi v Hradci Králové, na domácí pečovatelskou službu a na poradenství pro lidi v nouzi a oběti domácího násilí. Oblastní charita Hradec Králové děkuje ob...
4.12.2008 V sobotu 13. prosince 2008 bude proveden sběr nebezpečného odpadu. 8.30 hod. Mžany 9.00 Zavadilka 9.45 Stračovská Lhota10.00 Stračov10.30 Dub10.45 Klenice11.00 Hněvčeves Sbírat se bude : akumulátory, baterky,...
30.11.2008 Dne 29.11.2008 proběhl v místním kostele sv. Jakuba koncert dívčího sboru Kantiléna. Po koncertě byl za zpěvu sboru slavnostně rozsvícen vánoční strom na návsi ve Stračově.Zde si můžete prohlédnout několik fotografií.Foto. A.Čihák
29.10.2008 Pan Břetislav Hnízdil ze Stračova ve spolupráci s Obecním úřadem ve Stračově pořádá kurz - Angličtina pro začátečníky a pokročilé. Zájemci o kurz angličtiny ať se přihlásí u pana Hnízdila, případně na OÚ ve Stračově.
9.9.2008 Obec Stračov vydala ke svému 650. výročí vzniku vlastní DVD a pozvala v neděli 7. září 2008 na návštěvu hejtmana Pavla Bradíka a Leoše Hegera.Na Obecním úřadě ve Stračově se setkání s hejtmanem ing. Pavlem Bradíkem a doc. MUDr. Leošem Hegerem, Csc., zúčastnili starosta obce ing. Homoláč, místost...
22.7.2008 Ve dnech od 18.7.2008 do 20.8.2008 se v obci Stračov uskutečnily dlouho připravované oslavy „650 let od první písemné zmínky o Stračovu a 690 let od Klenice“.Oslavy byly zahájeny v pátek v 19:00, kdy na místním hřišti vystoupily rockové kapely „Manipulační jízda“ a „Vaťák“. Přes nepříznivé předpo...
11.7.2008 Pozvání na oslavy k výročí obce Stračova a Klenice Obec Stračov v letošním roce oslaví 650 let a místní část obce Klenice rovněž oslaví 690 let od první písemné zmínky. Pro srovnání významné město českých dějin, jimž bezesporu královské město Hradec Králové je, letos oslaví 783 let od první doc...
Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21