20.4.2010   Každoročně si v zimním období přečteme novinové články zabývající se pálením ovocných destilátů a následným koštem „darů naší přírody“ z Valaška a Slovácka. Jen málokdo se dané akce zúčastnil, a proto se zastupitelstvo obce Stračova rozhodlo neobyčejnou atmos...
15.3.2010 Zde si můžete prohlédnout několik fotografií z dětského karnevalu, který proběhl 13.3.2010 v místní hasičské klubovně.
30.6.2009 Dne 27.6.2009 proběhl ve Stračově na prostranství před zámkem Dětský den. Připraveno bylo mnoho atrakcí jako např. šermíři, pěna a mnoho zábavných soutěží a sladké odměny. Dík patří především všem, kteří se na pořádání dětského dne podíleli.
21.5.2009 Fotografie z pálení čarodejnic 30.4.2009 ve Stračov.
21.5.2009 28.3.2009 proběhlo v prostorách OÚ stračov Vítání občánků.
9.1.2009 Oblastní charita Hradec Králové pořádá ve Stračově dne 10. ledna od 10 hodin TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU. Výtěžek sbírky je určen na Domov pro matky s dětmi v Hradci Králové, na domácí pečovatelskou službu a na poradenství pro lidi v nouzi a oběti domácího násilí. Oblastní charita Hradec Králové děkuje ob...
Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21