11.4.2007 Mateřská škola byla vybudována v roce 1977 v prostorách bývalé základní školy v centru obce. 5. září toho roku zahájila provoz jako jednotřídní mateřská škola pro děti smíšeného věku zpravidla od 3 do 6 let.V roce 2000 byla nově zrekonstruována školní jídelna dle nových hygienických norem a o dva...
Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9